คลินิกรับตรวจโควิด

การตรวจโควิดที่คลินิก

เชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ โดยสังเกตได้จากยอดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้ ไม่มีท่าทีในการที่จะมีตัวเลขที่ลดลงเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นวิธีการรับมือของประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลและรักษาความสะอาดสถานที่ที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นอย่างดี หมั่นล้างมือและตรวจเชื้อโควิดเมื่อเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น โดยในปัจจุบันคลินิกรับตรวจโควิดนั้นมีมากมาย แต่ละที่ก็จะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทันที แต่ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อตัวของบุคลากรทางการแพทย์และความปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้บริการคนอื่น ๆ ต่อไป  

ความร้ายแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 

จากที่ทราบกันดีว่าเชื้อไวรัสนี้จะทำให้ระบบภายในร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อนั้นค่อย ๆ ล้มเหลว เนื่องจากการขาดออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงอวัยวะในส่วนนั้น ๆ ซึ่งมาสาเหตุโดยตรงเมื่อเชื้อไวรัสนั้นได้แพร่กระจายไปยังปอดของผู้ติดเชื้อ ทำให้ปอดนั้นแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้อวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลวอย่างฉับพลัน ยอดผู้เสียชีวิตจึงมีค่าที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ที่ได้รับเชื้อนั้นได้เข้ารับการรักษาและดูอาการจากทีมแพทย์ไม่ทันนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ทางคลินิกสถานที่ที่สามารถเข้าถึงคนไข้ได้อย่างรวดเร็วกว่าโรงพยาบาลจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดเป็นคลินิกรับตรวจโควิด ที่จะมีส่วนช่วยในการดูแลและตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อเพื่อทำการคัดกรองและแยกตัวออกไปกักตัวต่อไปนั่นเอง 

การบริการของคลินิกตรวจโควิด 

การให้บริการของคลินิกรับตรวจโควิดนั้นจะสามารถตรวจได้หลากหลายวิธี โดยวิธีการที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับการตรวจในคลินิกก็จะเป็นวิธีการตรวจคัดกรองแบบ ATK หรือ Antigen Test Kid ซึ่งในการตรวจแต่ละครั้งนั้นคลินิกสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากการบริการของสาธารณะสุขได้ ถ้าคลินิกนั้นได้ลงทะเบียนกับ สปสช. ในส่วนของการตรวจแล้วพบว่าผู้ป่วยนั้นติดเชื้อทางคลินิกจำเป็นที่จะต้องรายงานทุกครั้ง โดยผู้ป่วยนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  1. ผู้ป่วยติดเชื้อเข้าข่าย คือผู้ป่วยที่ตรวจด้วยวิธี ATK แล้วผลการตรวจค่าออกมาเป็นบวก ในกรณีนี้จะรวมทั้งผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ 
  1. ผู้ป่วยยืนยัน ก็คือผู้ป่วยที่มีการตรวจเชื้อด้วยวิธี PCR และมีการยืนยันผลการตรวจว่าได้ผลเป็นบวกมากกว่า 1 แห่ง ทั้งในผู้ป่วยที่มีอาการและไม่มีอาการ 

เมื่อเราตรวจพบเชื้อโควิดแล้วจะต้องหมั่นรักษาตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในปอด ดังนั้นทางที่ดีที่สุดในการลดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้ก็คืออย่าติดเชื้อโควิดดีกว่าครับ เพราะเหตุนี้เองเราจึงต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ตามคลินิกรับตรวจโควิดเพื่อเลี่ยงการเดินทางและรอคิวในตรวจนั่นเองครับ 

เชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ โดยสังเกตได้จากยอดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้ ไม่มีท่าทีในการที่จะมีตัวเลขที่ลดลงเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นวิธีการรับมือของประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลและรักษาความสะอาดสถานที่ที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นอย่างดี หมั่นล้างมือและตรวจเชื้อโควิดเมื่อเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น โดยในปัจจุบันคลินิกรับตรวจโควิดนั้นมีมากมาย แต่ละที่ก็จะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทันที แต่ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อตัวของบุคลากรทางการแพทย์และความปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้บริการคนอื่น ๆ ต่อไป   ความร้ายแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19  จากที่ทราบกันดีว่าเชื้อไวรัสนี้จะทำให้ระบบภายในร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อนั้นค่อย ๆ ล้มเหลว เนื่องจากการขาดออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงอวัยวะในส่วนนั้น ๆ ซึ่งมาสาเหตุโดยตรงเมื่อเชื้อไวรัสนั้นได้แพร่กระจายไปยังปอดของผู้ติดเชื้อ ทำให้ปอดนั้นแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้อวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลวอย่างฉับพลัน ยอดผู้เสียชีวิตจึงมีค่าที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ที่ได้รับเชื้อนั้นได้เข้ารับการรักษาและดูอาการจากทีมแพทย์ไม่ทันนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ทางคลินิกสถานที่ที่สามารถเข้าถึงคนไข้ได้อย่างรวดเร็วกว่าโรงพยาบาลจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดเป็นคลินิกรับตรวจโควิด ที่จะมีส่วนช่วยในการดูแลและตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อเพื่อทำการคัดกรองและแยกตัวออกไปกักตัวต่อไปนั่นเอง  การบริการของคลินิกตรวจโควิด  การให้บริการของคลินิกรับตรวจโควิดนั้นจะสามารถตรวจได้หลากหลายวิธี โดยวิธีการที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับการตรวจในคลินิกก็จะเป็นวิธีการตรวจคัดกรองแบบ ATK หรือ Antigen Test Kid ซึ่งในการตรวจแต่ละครั้งนั้นคลินิกสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากการบริการของสาธารณะสุขได้ ถ้าคลินิกนั้นได้ลงทะเบียนกับ สปสช. ในส่วนของการตรวจแล้วพบว่าผู้ป่วยนั้นติดเชื้อทางคลินิกจำเป็นที่จะต้องรายงานทุกครั้ง โดยผู้ป่วยนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ผู้ป่วยติดเชื้อเข้าข่าย คือผู้ป่วยที่ตรวจด้วยวิธี ATK แล้วผลการตรวจค่าออกมาเป็นบวก ในกรณีนี้จะรวมทั้งผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ  ผู้ป่วยยืนยัน ก็คือผู้ป่วยที่มีการตรวจเชื้อด้วยวิธี PCR และมีการยืนยันผลการตรวจว่าได้ผลเป็นบวกมากกว่า 1 แห่ง ทั้งในผู้ป่วยที่มีอาการและไม่มีอาการ  เมื่อเราตรวจพบเชื้อโควิดแล้วจะต้องหมั่นรักษาตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในปอด ดังนั้นทางที่ดีที่สุดในการลดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้ก็คืออย่าติดเชื้อโควิดดีกว่าครับ…

เชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ โดยสังเกตได้จากยอดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้ ไม่มีท่าทีในการที่จะมีตัวเลขที่ลดลงเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นวิธีการรับมือของประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลและรักษาความสะอาดสถานที่ที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นอย่างดี หมั่นล้างมือและตรวจเชื้อโควิดเมื่อเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น โดยในปัจจุบันคลินิกรับตรวจโควิดนั้นมีมากมาย แต่ละที่ก็จะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทันที แต่ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อตัวของบุคลากรทางการแพทย์และความปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้บริการคนอื่น ๆ ต่อไป   ความร้ายแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19  จากที่ทราบกันดีว่าเชื้อไวรัสนี้จะทำให้ระบบภายในร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อนั้นค่อย ๆ ล้มเหลว เนื่องจากการขาดออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงอวัยวะในส่วนนั้น ๆ ซึ่งมาสาเหตุโดยตรงเมื่อเชื้อไวรัสนั้นได้แพร่กระจายไปยังปอดของผู้ติดเชื้อ ทำให้ปอดนั้นแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้อวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลวอย่างฉับพลัน ยอดผู้เสียชีวิตจึงมีค่าที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ที่ได้รับเชื้อนั้นได้เข้ารับการรักษาและดูอาการจากทีมแพทย์ไม่ทันนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ทางคลินิกสถานที่ที่สามารถเข้าถึงคนไข้ได้อย่างรวดเร็วกว่าโรงพยาบาลจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดเป็นคลินิกรับตรวจโควิด ที่จะมีส่วนช่วยในการดูแลและตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อเพื่อทำการคัดกรองและแยกตัวออกไปกักตัวต่อไปนั่นเอง  การบริการของคลินิกตรวจโควิด  การให้บริการของคลินิกรับตรวจโควิดนั้นจะสามารถตรวจได้หลากหลายวิธี โดยวิธีการที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับการตรวจในคลินิกก็จะเป็นวิธีการตรวจคัดกรองแบบ ATK หรือ Antigen Test Kid ซึ่งในการตรวจแต่ละครั้งนั้นคลินิกสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากการบริการของสาธารณะสุขได้ ถ้าคลินิกนั้นได้ลงทะเบียนกับ สปสช. ในส่วนของการตรวจแล้วพบว่าผู้ป่วยนั้นติดเชื้อทางคลินิกจำเป็นที่จะต้องรายงานทุกครั้ง โดยผู้ป่วยนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ผู้ป่วยติดเชื้อเข้าข่าย คือผู้ป่วยที่ตรวจด้วยวิธี ATK แล้วผลการตรวจค่าออกมาเป็นบวก ในกรณีนี้จะรวมทั้งผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ  ผู้ป่วยยืนยัน ก็คือผู้ป่วยที่มีการตรวจเชื้อด้วยวิธี PCR และมีการยืนยันผลการตรวจว่าได้ผลเป็นบวกมากกว่า 1 แห่ง ทั้งในผู้ป่วยที่มีอาการและไม่มีอาการ  เมื่อเราตรวจพบเชื้อโควิดแล้วจะต้องหมั่นรักษาตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในปอด ดังนั้นทางที่ดีที่สุดในการลดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้ก็คืออย่าติดเชื้อโควิดดีกว่าครับ…