คอนกรีตคิวมิกซ์

คอนกรีตคิวมิกซ์ มีคอนกรีตประเภทอะไรบ้าง?

คอนกรีตคิวมิกซ์ หรือ QMIX เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย ซึ่งมีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” เน้นการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพื่อ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้คิวมิกซ์ เน้นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอย่างมาก และเป็นการผลิตคอนกรีตที่มีความหลากหลาย เพื่อเหมาะต่อการใช้งาน ทั้งนี้ประเภทของคอนกรีตคิวมิกซ์มีประเภทดังนี้ 

  • คอนกรีตคิวมิกซ์สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป 

เป็นคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เป็นคอนกรีตมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป งานบ้าน งานอาคารพาณิชย์ รองรับการเทปกติและใช้ปั้ม มีกำลังอัดให้เลือกตั้งแต่ 210 ถึง 450 กก./ตร.ซม.

  • คอนกรีตคิวมิกซ์กันซึม

เป็นคอนกรีตที่มีความทึบน้ำสูง ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องเก็บกักน้ำ หรือสัมผัสกับน้ำโดยตรง เช่น บ่อเก็บน้ำ เขื่อน สระน้ำ อาคารใต้ดินหรือลานจอดรถลอยฟ้า ดังนั้นคอนกรีตประเภทนี้สามารถป้องกันน้ำซึม ป้องกันโครงสร้างเสียหายภายหลัง

  • คอนกรีตเข็มเจาะ

เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติไหลลื่นสูง ไม่มีการแยกตัว (Segregation) ของเนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีเนื้้ออย่างสม่ำเสมอไม่เป็นโพรง ทั้งนี้คอนกรีตประเภทนี้มีอายุการทำงานมากกว่าคอนกรีตทั่วไป ซึ่งจุดเด่นคือลดปัญหาการบล็อคของเข็มเจาะ กับงานเข็มเจาะเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร และเข็มเจาะใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 60 เซนติเมตร

  • คอนกรีต Post-Tension

ทั้งนี้คอนกรีตแบบ Post-Tension เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาเพื่อระบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete) ซึ่งจุดเด่นของคอนกรีตนี้สามารถพัฒนากำลังอัดได้มากกว่า 240 กก. / ตร.ซม. ได้ โดยความเร็วที่สามารถทำได้ภายใน 3 วัน เพื่อดึงลวดสลิง และอายุ 28 จะมีกำลังอัดตามข้อกำหนด

  • คอนกรีต Q-Plus

เป็นคอนกรีตพิเศษที่ทาง คิวมิกซ์ออกแบบและพัฒนาออกมาเป็นพิเศษเฉพาะกับงานที่ต้องการประหยัดเวลา ทั้งนี้ปริมาณคนที่ต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งคอนกรีตที่ใช้ระยะเวลาไม่นาน สามารถเข้าแบบได้ง่าย มีความไหลลื่นเป็นพิเศษ โดยคอนกรีตประเภทนี้ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มหน้างาน

  • คอนกรีตคิวมิกซ์ สำหรับห้องเย็น

เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบเพื่อป้องกันความเสียหาย เนื่องจากการแข็งตัวของน้ำ (Freezing and Thawing) โดยเป็นคอนกรีตที่เพิ่มสารกักกระจายฟองอากาศในส่วนผสมเพื่อให้คอนกรีตมีปริมาณของฟองอากาศเพิ่มขึ้น ลดแรงดันเนื่องจากการแข็งตัวของน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียหาย

คอนกรีตคิวมิกซ์ หรือ QMIX เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย ซึ่งมีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” เน้นการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพื่อ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้คิวมิกซ์ เน้นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอย่างมาก และเป็นการผลิตคอนกรีตที่มีความหลากหลาย เพื่อเหมาะต่อการใช้งาน ทั้งนี้ประเภทของคอนกรีตคิวมิกซ์มีประเภทดังนี้  คอนกรีตคิวมิกซ์สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป  เป็นคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เป็นคอนกรีตมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป งานบ้าน งานอาคารพาณิชย์ รองรับการเทปกติและใช้ปั้ม มีกำลังอัดให้เลือกตั้งแต่ 210 ถึง 450 กก./ตร.ซม. คอนกรีตคิวมิกซ์กันซึม เป็นคอนกรีตที่มีความทึบน้ำสูง ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องเก็บกักน้ำ หรือสัมผัสกับน้ำโดยตรง เช่น บ่อเก็บน้ำ เขื่อน สระน้ำ อาคารใต้ดินหรือลานจอดรถลอยฟ้า ดังนั้นคอนกรีตประเภทนี้สามารถป้องกันน้ำซึม ป้องกันโครงสร้างเสียหายภายหลัง คอนกรีตเข็มเจาะ เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติไหลลื่นสูง ไม่มีการแยกตัว (Segregation) ของเนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีเนื้้ออย่างสม่ำเสมอไม่เป็นโพรง ทั้งนี้คอนกรีตประเภทนี้มีอายุการทำงานมากกว่าคอนกรีตทั่วไป ซึ่งจุดเด่นคือลดปัญหาการบล็อคของเข็มเจาะ กับงานเข็มเจาะเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร และเข็มเจาะใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 60 เซนติเมตร คอนกรีต…

คอนกรีตคิวมิกซ์ หรือ QMIX เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย ซึ่งมีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” เน้นการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพื่อ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้คิวมิกซ์ เน้นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอย่างมาก และเป็นการผลิตคอนกรีตที่มีความหลากหลาย เพื่อเหมาะต่อการใช้งาน ทั้งนี้ประเภทของคอนกรีตคิวมิกซ์มีประเภทดังนี้  คอนกรีตคิวมิกซ์สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป  เป็นคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เป็นคอนกรีตมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป งานบ้าน งานอาคารพาณิชย์ รองรับการเทปกติและใช้ปั้ม มีกำลังอัดให้เลือกตั้งแต่ 210 ถึง 450 กก./ตร.ซม. คอนกรีตคิวมิกซ์กันซึม เป็นคอนกรีตที่มีความทึบน้ำสูง ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องเก็บกักน้ำ หรือสัมผัสกับน้ำโดยตรง เช่น บ่อเก็บน้ำ เขื่อน สระน้ำ อาคารใต้ดินหรือลานจอดรถลอยฟ้า ดังนั้นคอนกรีตประเภทนี้สามารถป้องกันน้ำซึม ป้องกันโครงสร้างเสียหายภายหลัง คอนกรีตเข็มเจาะ เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติไหลลื่นสูง ไม่มีการแยกตัว (Segregation) ของเนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีเนื้้ออย่างสม่ำเสมอไม่เป็นโพรง ทั้งนี้คอนกรีตประเภทนี้มีอายุการทำงานมากกว่าคอนกรีตทั่วไป ซึ่งจุดเด่นคือลดปัญหาการบล็อคของเข็มเจาะ กับงานเข็มเจาะเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร และเข็มเจาะใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 60 เซนติเมตร คอนกรีต…