วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต

วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต

ชีวิตทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนติดดิน หรือว่าจะเป็นคนรวยล้นฟ้า ก็ย่อมมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่ว่ารวยแล้วชีวิตจะราบรื่นเสมอ เพียงแต่ว่าระดับปัญหาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน ฉะนั้นการหาทางแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องความรัก หรือเรื่องงานก็ตาม

หารวิ่งหนีปัญหา อาจจะทำให้คุณไม่ต้องเจอกับปัญหาได้ แต่ก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น สักวันปัญหามันก็จะตามมารังควาญอยู่ดี ดังนั้นหากเผชิญหน้ากับมัน จะเป็นทางเดียวที่จะทำให้คุณไม่ต้องเจอกับปัญหาอีก มาดูกันว่าเราจะรับมืออย่างไร

ทำอย่างไร เมื่อต้องเจอกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต

1. ยอมรับมัน

เมื่อปัญหาเข้ามาในชีวิตของเรา คุณก็ต้องยอมรับมันให้ได้ก่อน หากปฏิเสธมันเท่าไหร่ มันก็จะเป็นผลเสียเท่านั้น เมื่อคุณยอมรับมันได้ ก็จะเริ่มมองเห็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ฉะนั้นการหลบหลีก หรือการวิ่งหนี ก็ไม่ช่วยให้คุณเจอกับปัญหาได้ และบางทีการวิ่งหนีหรือการปฏิเสธ ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มระดับของปัญหาให้ใหญ่ขึ้นไปอีก

2. อย่ากลัวปัญหา

เมื่อปัญหาเข้ามา คุณก็ไม่ควรที่จะแสดงความตกใจอะไรออกมา เพราะการที่คุณกลัวปัญหามาเกิน คุณจะมองไม่เห็นทางแก้ไข ฉะนั้นให้ทำใจดีสู้เสือแล้วค่อยๆ มองปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นว่าเกิดขึ้นจากอะไร ให้แก้ไขปัญหาด้วยสติเท่านั้น จึงจะเป็นการแก้ที่รอบคอบที่สุด

3. วางแผนในการแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณต้องการจะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ คุณก็ต้องมีการวางแผนให้ดีก่อนที่จะแก้ไขก่อน ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจทำอะไรแบบไม่คิด ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเพิ่มระดับของปัญหาให้สูงขึ้นไปอีก มองให้รอบด้านก่อน จากนั้นคุณจะมองเห็นแนวทางที่จะแก้ไขได้เอง

4. คิดถึงข้อดีข้อเสีย

เมื่อคุณเริ่มวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาแล้ว ต่อไปก็คือการลงรายละเอียดของการแก้ไขในแต่ละแง่มุม ว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่าง และควรคิดให้รอบคอบทุกมุม ไม่เช่นนั้นปัญหาอาจจะไม่ได้แก้แบบเด็ดขาดลงไปก็ได้ หรือถ้าจะให้ดีให้คุณลิสท์เป็นรายละเอียดออกมาเลยจะยิ่งดี เพราะคุณจะมองเห็นภาพและเลือกแนวทางที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาได้

5.หาต้นตอให้เจอ

การมองหาต้นตอของปัญหาก่อนที่จะแก้ไข นอกจากจะเป็นการแก้แล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังอีกด้วย และคุณก็ไม่จำเป็นต้องมาลำบากในการแก้ใหม่อยู่เรื่อยไป

6. หาที่ปรึกษา

บางทีการแก้ปัญหาคนเดียวอาจจะทำให้คุณไม่มีแนวทางที่ดี เพราะฉะนั้นให้คุณลองหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่คุณเจอดู เพื่อจะได้นำมาเป็นไอเดีย

สำหรับใครที่กำลังเจอกับปัญหาอยู่ในขณะนี้ ลองเอาวิธีการข้างต้นที่ได้บอกไป ไปลองปรับใช้กับชีวิตดู แล้วต่อไปหากคุณเจอกับปัญหาอะไรอีก คุณก็จะไม่กลัวมันอีกแล้ว เพราะว่าคุณรู้วิธีการที่จะกำจัดปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชีวิตทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนติดดิน หรือว่าจะเป็นคนรวยล้นฟ้า ก็ย่อมมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่ว่ารวยแล้วชีวิตจะราบรื่นเสมอ เพียงแต่ว่าระดับปัญหาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน ฉะนั้นการหาทางแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องความรัก หรือเรื่องงานก็ตาม หารวิ่งหนีปัญหา อาจจะทำให้คุณไม่ต้องเจอกับปัญหาได้ แต่ก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น สักวันปัญหามันก็จะตามมารังควาญอยู่ดี ดังนั้นหากเผชิญหน้ากับมัน จะเป็นทางเดียวที่จะทำให้คุณไม่ต้องเจอกับปัญหาอีก มาดูกันว่าเราจะรับมืออย่างไร ทำอย่างไร เมื่อต้องเจอกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต 1. ยอมรับมัน เมื่อปัญหาเข้ามาในชีวิตของเรา คุณก็ต้องยอมรับมันให้ได้ก่อน หากปฏิเสธมันเท่าไหร่ มันก็จะเป็นผลเสียเท่านั้น เมื่อคุณยอมรับมันได้ ก็จะเริ่มมองเห็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ฉะนั้นการหลบหลีก หรือการวิ่งหนี ก็ไม่ช่วยให้คุณเจอกับปัญหาได้ และบางทีการวิ่งหนีหรือการปฏิเสธ ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มระดับของปัญหาให้ใหญ่ขึ้นไปอีก 2. อย่ากลัวปัญหา เมื่อปัญหาเข้ามา คุณก็ไม่ควรที่จะแสดงความตกใจอะไรออกมา เพราะการที่คุณกลัวปัญหามาเกิน คุณจะมองไม่เห็นทางแก้ไข ฉะนั้นให้ทำใจดีสู้เสือแล้วค่อยๆ มองปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นว่าเกิดขึ้นจากอะไร ให้แก้ไขปัญหาด้วยสติเท่านั้น จึงจะเป็นการแก้ที่รอบคอบที่สุด 3. วางแผนในการแก้ไขปัญหา เมื่อคุณต้องการจะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ คุณก็ต้องมีการวางแผนให้ดีก่อนที่จะแก้ไขก่อน ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจทำอะไรแบบไม่คิด ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเพิ่มระดับของปัญหาให้สูงขึ้นไปอีก มองให้รอบด้านก่อน จากนั้นคุณจะมองเห็นแนวทางที่จะแก้ไขได้เอง 4. คิดถึงข้อดีข้อเสีย เมื่อคุณเริ่มวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาแล้ว…

ชีวิตทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนติดดิน หรือว่าจะเป็นคนรวยล้นฟ้า ก็ย่อมมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่ว่ารวยแล้วชีวิตจะราบรื่นเสมอ เพียงแต่ว่าระดับปัญหาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน ฉะนั้นการหาทางแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องความรัก หรือเรื่องงานก็ตาม หารวิ่งหนีปัญหา อาจจะทำให้คุณไม่ต้องเจอกับปัญหาได้ แต่ก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น สักวันปัญหามันก็จะตามมารังควาญอยู่ดี ดังนั้นหากเผชิญหน้ากับมัน จะเป็นทางเดียวที่จะทำให้คุณไม่ต้องเจอกับปัญหาอีก มาดูกันว่าเราจะรับมืออย่างไร ทำอย่างไร เมื่อต้องเจอกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต 1. ยอมรับมัน เมื่อปัญหาเข้ามาในชีวิตของเรา คุณก็ต้องยอมรับมันให้ได้ก่อน หากปฏิเสธมันเท่าไหร่ มันก็จะเป็นผลเสียเท่านั้น เมื่อคุณยอมรับมันได้ ก็จะเริ่มมองเห็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ฉะนั้นการหลบหลีก หรือการวิ่งหนี ก็ไม่ช่วยให้คุณเจอกับปัญหาได้ และบางทีการวิ่งหนีหรือการปฏิเสธ ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มระดับของปัญหาให้ใหญ่ขึ้นไปอีก 2. อย่ากลัวปัญหา เมื่อปัญหาเข้ามา คุณก็ไม่ควรที่จะแสดงความตกใจอะไรออกมา เพราะการที่คุณกลัวปัญหามาเกิน คุณจะมองไม่เห็นทางแก้ไข ฉะนั้นให้ทำใจดีสู้เสือแล้วค่อยๆ มองปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นว่าเกิดขึ้นจากอะไร ให้แก้ไขปัญหาด้วยสติเท่านั้น จึงจะเป็นการแก้ที่รอบคอบที่สุด 3. วางแผนในการแก้ไขปัญหา เมื่อคุณต้องการจะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ คุณก็ต้องมีการวางแผนให้ดีก่อนที่จะแก้ไขก่อน ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจทำอะไรแบบไม่คิด ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเพิ่มระดับของปัญหาให้สูงขึ้นไปอีก มองให้รอบด้านก่อน จากนั้นคุณจะมองเห็นแนวทางที่จะแก้ไขได้เอง 4. คิดถึงข้อดีข้อเสีย เมื่อคุณเริ่มวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาแล้ว…