โรงงานอุตสาหกรรมนั้นอย่างที่เรารู้กันว่ามีขนาดที่ใหญ่อย่างมาก มีระบบที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกะน และหนึ่งในระบบที่สำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนั้นคือ “ระบบไฟต่าง ๆ”    ซึ่งในการเดินไฟนั้นก็มีการเดินไฟที่หลากหลายภายในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเดินไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ  ว่าในการเดินสายไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องคำนึงถึงบ้าง  

พื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรม  

พื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าภายในโรงงานอุตาสาหกรรมนั้นจะพื้นที่ค่อนข้างขนาดใหญ่าอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเดินสายไฟนั้นจะต้องมีการออกแบบไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการที่จะเกิดความผิดพลาดในการเดินสายไฟ ดังนั้นเรื่องของพื้นที่ในการเดินสายไฟจึงสำคัญอย่างมากนะครับ เพื่อป้องกันความผิดพลาด  

สภาพอากาศรอบข้างทางเดินสายไฟ  

อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะเดินสายไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นคือ เรื่องของสภาพอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ เพราะว่าภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีการใช้รางเดินสายไฟที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันเช่นเคเบิ้ลแลดเดอร์ รางวายเวย์ และ รางอื่น ๆ  ดังนั้นถ้าหากว่าเรานั้นจะเดินสายไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น สภาพาอากาศรองข้างเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากนะครับ เพราะว่ารางสายไฟแต่ละแบบนั้นจะมีความคงทนที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดังนั้นสำหรับการเดินสายไฟ นั้นถ้าหากว่าเดินในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศไม่ปกตินั้นเราควรเลือกรางเดินสายไฟให้ดีก่อนด้วยนะครับ เพื่อป้องกันความเสียหายมากขึ้น 

รางเดินสายไฟ และ มาตรฐาน  

อีกหนึ่งมาตรฐานที่เรานั้นควรเลือกให้ดีนั้นคือในเรื่องของ “รางสายไฟ” นั้นสำคัญมากด้วยเช่นกัน  เพราะว่ารางสายไฟนั้นถ้าหากว่าไม่มีมาตรฐานนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้นะครับ และ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะเดินสายไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเราจะต้องอย่าลืมในเรื่องของการเลือกรางสายไฟที่ดี ด้วยนะครับ เพราะว่ามีผลอย่างมากในเรื่องของอุบัติเหตุ ดังนั้นก่อนที่เรานั้นจะเดินสายไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่มีคุณภาพของรางเดินสายไฟนะครับ  

ตู้ควบคุมไฟที่มีมาตรฐาน 

ในเรื่องของตู้ควบคุมไฟเองก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ เพราะว่าตู้ควบคุมไฟนั้นจะเป็นตู้ที่ควบคุมไฟต่าง ๆภายในโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นถ้าหากว่าตู้ควบคุมไฟนั้นไม่มีมาตรฐานนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ ดังนั้นในเรื่องของมาตรฐานของตู้ไฟนั้นสำคัญมากไม่แพ้กันด้วยเช่นกัน  ดังนั้นอย่าลืมในเรื่องของมาตรฐานของตู้ควบคุมไฟให้ดีนะครับ  

ดังนั้นการเดินสายไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอย่างที่เราเห็นว่ามีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างมาก และ เราไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่ามีความสำคัญอย่างมาก และ ที่สำคัญนั้นยังมีในเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องของการเดินสายไฟ นะครับเพราะว่ามีความสำคัญอย่างมากทั้งในเรื่องของความปลอดภัย และ ในเรื่องของรายได้ของโรงงานอุตสาหกรรม ของโรงงานนั้น ๆ นะครับ ไม่ควรเกิดความผิดพลาดเด็ดขาด