จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีด้วยกัน 5 ระดับ ได้แก่ จป. วิชาชีพ จป. บริหาร จป. เทคนิค จป. เทคนิคขั้นสูงและ จป. หัวหน้างาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละระดับก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการอบรม จป ปัจจุบันมีหน่วยงานหรือสถาบันที่รับจัดอบรม จป. มากมายหลายแห่ง แต่จะเลือกสถาบันอบรม จป ที่ไหนดีนั้น เรามีคำตอบ

ก่อนที่เราจะไปดูว่าเลือกสถาบันไหน ดีที่สุด เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ จป กันก่อนดีกว่า อย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า จป ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยเป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด สถานประกอบกิจการใด ที่เข้าข่ายเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 จะต้องมี จป เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน หากไม่มีการแต่งตั้ง จป จะถือว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 56 นายจ้างผู้ใด หากไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 13 มาตรา 16 หรือ มาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิดหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สถาบันที่เชื่อถือได้

หากคุณต้องการเข้ารับการอบรม จป ไม่ว่าจะอบรม จป ระดับใดก็ตาม ควรเลือกหน่วยงานหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น มีแหล่งที่ตั้งชัดเจน จัดตั้งสถาบันขึ้นมาแบบถูกต้องมากฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันนั้นๆ จะต้องมีการรับรองให้สามารถจัดการอบรม จป ได้จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และได้รับมาตรฐาน ISO 9001

หลักสูตรที่สอนต้องมีมาตรฐาน

นอกจากการอบรม จป ต้องเลือกสถาบันที่เชื่อถือได้โดยมีการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้ว หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม จป ต้องมีมาตรฐานเป็นหลักสูตรที่ทั่วโลกให้การยอมรับด้วย

สถาบันที่อบรม จป ออนไลน์

เลือกหน่วยงานหรือสถาบันที่มีการจัดอบรม จป ออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถอบรมได้ อย่างเช่น การนำเอาระบบซูมแอปพลิเคชั่น เข้ามาใช้สำหรับอบรมหรือเรียนออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือได้ เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง ที่สำคัญเลยทั้งภาพและเสียงต้องคมชัดด้วยนะ

วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ

วิทยากรที่อบรม จป ไม่ว่าจะเป็นการอบรม จป ระดับไหนก็ตาม ผู้สอนจะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จป ได้เข้าใจ มองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ที่สำคัญเลยต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วย

อบรม จป ไม่แพง

เพื่อให้ประหยัดและคุ้มค่า มองหาสถาบันหรือหน่วยงานที่มีการจัดอบรม จป โดยคิดค่าเรียนไม่แพง หรือ มีโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ทำให้ผิดหวัง

ทั้งหมดนี้ ก็คือ เทคนิคการเลือกสถาบันจัดอบรม จป เลือกสถาบันไหน หน่วยงานไหน ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าทั้งหมดนี้คงพอจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆ คนได้ และเชื่อว่าจะมีประโยชน์อย่างมาก ทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือของสถาบันที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งสำคัญหรือปัจจัยต้นๆ ที่ต้องคำนึงถึงมาเป็นอันดับแรก