โควิด – 19 คือ โรคติดเชื้อไวรัสที่เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณต้นปี 2563 โดยแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองสารคัดหลั่ง อาทิ น้ำลาย เสมหะ น้ำมูก หากคนเรารับเอาละอองเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย ก็จะทำให้ติดเชื้อได้ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขไทยจึงออกมาตรการให้ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทำให้ในช่วงแรกนั้น “หน้ากากอนามัย” กลายเป็นสินค้าขาดแคลนเพียงชั่วพริบตา และเกิดสินค้าทดแทนอย่าง “หน้ากากผ้า” ขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกัน คำยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์               แน่นอนว่าในช่วงที่โรคอุบัติใหม่ ความกังวลของคนมีสูงมาก การซื้อ-ขายหน้ากากผ้ายังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นัก เนื่องจากคนกลัวว่าจะป้องกันเชื้อไวรัสไม่ได้ จนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องเร่งวิจัยเรื่องนี้ทันที และผลที่ได้ก็คือ หน้ากากผ้าใช้กันไวรัสสำหรับผู้ที่ความเสี่ยงต่ำได้ แต่ต้องเป็นผ้าฝ้ายมัสลิน 2 ชั้นเท่านั้น เพราะมีคุณสมบัติที่สามารถกันอนุภาคขนาดเล็กได้ ป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำได้ใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ อีกทั้งหาง่าย และสามารถซักได้หลายครั้ง นำกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า นั่นเลยทำให้การขายหน้ากากผ้าเป็นสิ่งที่คนต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งแบรนด์ขนาดใหญ่ และแบรนด์เกิดใหม่ ผลิตสินค้าออกมาแข่งขันกันต่อเนื่อง ยืนยันอีกครั้ง สร้างความสบายใจให้คนซื้อ-ขายหน้ากากผ้า               ต่อมาในช่วงกลางปี 2564 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรครุนแรงมากขึ้น หน้ากากอนามัยไม่ขาดแคลนอีกต่อไปแล้ว แต่สินค้าคุณภาพที่สามารถป้องกันละอองเชื้อโรคได้ 2-3 ชั้น กลับราคาสูงขึ้น […]