การหางานการตลาด ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพยอดนิยมเลยก็ว่าได้ ซึ่งงานการตลาด หรืองาน Marketing จะเป็นสายงานที่เหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางของการขับเคลื่อนบริษัท ว่าจะเดินไปข้างหน้า หรือจะขาดทุน ซึ่งจุดมุ่งหมายหลัก ๆ ของนักการตลาดนั้น จะอยู่ที่การทำยอดสินค้า หรือการบริการ ให้ได้ตามเป้าหมาย หรือทะลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เพื่อที่จะขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คุณสมบัติที่นักการตลาดต้องมีในการ หางานการตลาด  หากใครที่กำลังมอง หางานการตลาด คุณสมบัติหลัก ๆ ที่นักการตลาดต้องมี คือทักษะในด้านของการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนักการตลาดจะต้องพัฒนาสินค้า หรือการบริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ยิ่งในปัจจุบันการตลาดค่อนข้างมีการแข่งขันที่สูงเป็นอย่างมาก ดังนั้นคนที่ต้องการทำงานสายนี้จะต้องมีไหวพริบที่ดี สามารถรับมือ และแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และที่สำคัญจะต้องอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ  ทักษะของผู้ที่หางานการตลาด จำเป็นต้องมี  ความกระตือรือร้น  การกล้าที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาด  มีความสามารถในการประสานงาน และการติดตามงาน  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้สูง  มีความฉลาด และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  สามารถประสานงาน หรือเจรจาต่อรองได้  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความคิดในเชิงกลยุทธ์  มีความทันยุค ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดคอนเทนต์ใหม่ ๆ […]